Preconceptioneel

40 euro

Deze consultatie duurt 60 minuten. De mutualiteit voorziet hier geen tussenkomst.

Pre- en postnataal:

Ik ben een geconventioneerde vroedvrouw en werk volgens de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de mutualiteit volledig tussenkomt in de kosten voor deze pre- en postnatale consultaties. Er wordt een eenmalig, forfaitair bedrag van 30 euro aangerekend voor de bereikbaarheid, administratie, reiskosten en materialen. Hiervan volgt een factuur als het dossier wordt afgesloten.

Workshops

Te bekijken per workshop.

Consultaties zonder tussenkomst

Deze worden afgerekend aan het einde van de consultatie. Dit kan cash of contactloos via een bankapp.